Farma rodiny Roubíčkových

Roubíčkovi jsou jedni z mála, kteří vydrželi soukromě hospodařit i během totality. K jejich usedlosti dnes patří 75 hektarů půdy, dlouhodobě se specializují na pěstování raných brambor. Pro „Nákup z farmy“ do radonické mlékárny dodávají mléko od svých 12 krav.